รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

  • ประจำปีการศึกษา 2562 (รับการประเมินวันที่ 22 กันยายน 2564)
  • ประจำปีการศึกษา 2563 (รับการประเมินวันที่ 3 สิงหาคม 2564)
Joomla templates by Joomlashine