แบบประเมินการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

ขอความร่วมมือบุคลากร นักศึกษา ตอบแบบประเมินการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564- 30 กันยายน 2565)

วัตถุประสงค์ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานต่อไป

 * การตอบแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์นี้ จะไม่ทราบว่าผู้ตอบแบบประเมินคือใคร บุคลากร นักศึกษา จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ การเรียนของนักศึกษา *

กรุณาตอบแบบประเมิน ผ่านเว็บ https://portal.su.ac.th โดยใช้ล็อกอิน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ในการเข้าระบบ 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

 
 
 

 


มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 1 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น.

ดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2565

ประกาศ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2565 
วันที่ 19 ตุลาคม 2565 
 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  และการประชุมผ่านระบบ online Zoom  

รายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี 2564 (มกราคม - ธันวาคม 2564)
 

(คลิกที่รูปเพื่อดูรายงาน)

 

 

 
 
 
 

การติดตามตรวจสอบและประเมินอธิการบดีในรอบปีที่ 3

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ อธิการบดี (รอบปีที่ 3)

ระบบประเมินการบริหารงานของอธิการบดี (รอบปีที่ 3) ของการปฏิบัติงาน (สามารถประเมินภายในวันที่ 18 - 29 เมษายน พ.ศ. 2559) 

 

 

รายงานสรุปผลโครงการประชุมสัมมนาถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัย

    รายงานสรุปผลโครงการประชุมสัมมนาถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาสาขาวิชา " 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากรโอกาสและศักยภาพการเป็นผู้นำในประชาคมอาเซียน " วันที่ 24-26 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรม D-BEACH พัทยา จ.ชลบุรี    <<< คลิ๊ก >>>

 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ฯ

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ฯ สามารถเข้าเว็บไซต์ www.e-president.su.ac.th เพื่อตอบแบบสอบถาม

 

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3  4  5  6  7 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 7

Joomla templates by Joomlashine