แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน

 
 
                                                        ปี พ.ศ. 2565                                                        

คำสั่งที่ 1810/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน

                                                        ปี พ.ศ. 2563                                                        

 คำสั่งที่ 868/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน

                                                         ปี พ.ศ. 2561                                                       

คำสั่งที่ 725/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน

Joomla templates by Joomlashine