แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

 
 
                                                 ปี พ.ศ. 2565                                                

คำสั่งที่ 1816/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร

                                                 ปี พ.ศ. 2562                                                 

คำสั่งที่ 1856/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร

                                                 ปี พ.ศ. 2560                                                  

คำสั่งที่ 1833/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร

                                                 ปี พ.ศ. 2559                                                   

คำสั่งที่ 1727/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร เพิ่มเติม

                                                  ปี พ.ศ. 2558                                                 

คำสั่งที่ 1273/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร

Joomla templates by Joomlashine