แถลงข่าว                                                    

 

  • EP 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562   

https://www.youtube.com/watch?v=8yy_Uz-UyZg&feature=share

  • EP 2 วันที่ 13 มีนาคม 2562

https://www.youtube.com/watch?v=hQRJymaoPV8

  • EP 3 วันที่ 27 มีนาคม 2562

https://www.youtube.com/watch?v=Yl830Bhgtpg

  • EP 4 วันที่ 10 เมษายน 2562

https://www.youtube.com/watch?v=clMP4DWwfRY&t=44s

  • EP 5 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

https://www.youtube.com/watch?v=JVe5Q3Y_xZI

  • EP 6 วันที่ 12 มิถุนายน 2562

https://www.youtube.com/watch?v=xXFeateAI74

  • EP 7 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

https://www.youtube.com/watch?v=Gj92oHwcq9M

https://www.youtube.com/watch?v=-lmYcDlazuQ (เชิงนโยบาย)

  • EP 8 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 

https://www.youtube.com/watch?v=yxqaRM72Xec

  • EP 9 วันที่ 11 กันยายน 2562

https://www.youtube.com/watch?v=wNPbLERPoww

  • EP 10 วันที่ 9 ตุลาคม 2562

https://www.youtube.com/watch?v=LRnfKl2e4x4

Joomla templates by Joomlashine