ข่าวประชาสัมพันธ์

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

         สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
         22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
         โทร 0-2849-7500 ต่อ 31302, 31303, 31304, 31305
         โทรสาร 0-2849-7505
Joomla templates by Joomlashine