รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2567

ครั้งที่ 1/2567

ครั้งที่ 2/2567

ครั้งที่ 3/2567

ครั้งที่ 4/2567

ครั้งที่ 5/2567

ครั้งที่ 6/2567

ครั้งที่ 7/2567

ครั้งที่ 8/2567

ครั้งที่ 9/2567

ครั้งที่ 10/2567

ครั้งที่ 11/2567

ครั้งที่ 12/2567

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine