การเชิญกรรมการสภาฯร่วมสนทนารับทราบข้อมูลเบื้องต้นของสภาฯ             

                       และมหาวิทยาลัย                             

 

ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1

ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

Joomla templates by Joomlashine